Formació · Adolescents

Els grups d’adolescents ofereixen un espai de creixement i aprenentatge mutu, un lloc sense judici ni retret en el qual compartir amb iguals els interessos, preocupacions i coneixements.
Si es genera el clima adequat, un pot mostrar-se amb autenticitat, pas necessari per consolidar un autoconcepte ajustat a la realitat i psicològicament saludable.