Teràpia · Familiar

El model sistèmic de la teràpia familiar parteix de la idea que el símptoma que manifesta un o diversos membres de la família, té a veure amb el patró de funcionament general d’aquesta, per la qual cosa el focus d’atenció del procés terapèutic es centra en la comunicació, rols, cicle evolutiu, etc. Així s’alleugera la càrrega del membre etiquetat com a “malalt” o “origen del problema”. Partint d’aquest enfocament, el canvi en qualsevol membre de la família genera canvi en el sistema global (família nuclear).

La Teràpia Familiar Sistèmica dissol l’estigma, divideix la càrrega del problema repartint-la entre els membres del nucli familiar i multiplica la capacitat de millora.