Formació · Adolescents

Un espai de creixement i aprenentatge mutu.

Millorar l’autoconcepte mitjançant el suport dels iguals.

Els grups d’adolescents ofereixen un espai de creixement i aprenentatge mutu, un lloc sense judici ni retret en el qual compartir amb iguals els interessos, preocupacions i coneixements.

Si es genera el clima adequat, un pot mostrar-se amb autenticitat, pas necessari per consolidar un autoconcepte ajustat a la realitat i psicològicament saludable.

És el moment de descobrir cóm em mostre davant el grup i qui sóc en el fons.