Formació · Mares i pares

Empoderant els progenitors.

És necessari revisar el model educatiu que utilitzem.

La paternitat/maternitat ha sofert canvis significatius en les últimes dècades, impulsats principalment pels canvis socials, culturals i tecnològics. Com en tants altres àmbits, aquests canvis requereixen un procés d’adaptació i aprenentatge. Amb freqüència em trobo amb mares/pares que manifesten preocupació i angoixa al no saber si gestionen adequadament el seu rol parental, la meva funció en aquests casos consisteix a facilitar recursos personals i tècnics que alleugerin la càrrega o culpa i empoderin als progenitors des de la responsabilitat i l’empatia.

Hem d’aprendre a gestionar la culpa i la por.