Formació · Professionals

Cóm pot ajudar-me la psicologia a la meva professió?

Recursos, eines i habilitats que optimitzin la meva tasca.

Les aportacions del camp de la psicologia a altres àrees són molt diverses, per tant la possibilitat d’enriquiment mutu a través de la formació entre professionals resulta innegable.

Des de l’àmbit de l’educació al de les disciplines artístiques, passant per l’esport, l’àmbit sanitari o el social, els coneixements relacionats amb el funcionament de la ment, les emocions o les relacions socials milloren de forma notable el rendiment del professional, tant en l’execució de la tasca com en l’autocura.

Hem d’aprendre a cuidar-nos emocionalment.