Formació · Tallers

Un espai per aprendre experimentant.

 

Els tallers psicoeducatius aporten als participants els recursos necessaris per afrontar la seva problemàtica amb major confiança i coneixements, independentment del rol d’aquests (pacients, familiars o cuidadors).

Generar un espai d’aprenentatge en un context estructurat, sense judici i entre iguals, deriva en: reducció del malestar, millora de les competències pertinents, prevenció de recaigudes/crisi, augment de la xarxa social, etc.

Com a professional solament puc parlar sobre les bondats d’aquest format de treball en tots i cadascun dels àmbits en els quals tinc experiència com tallerista:

  • Addicció a l’alcohol.
  • Trastorns de personalitat.
  • Patologia Dual.
  • Discapacitat intel·lectual.
  • Formació a pares-mares.
  • Grups d’adolescents.