Música · Por escènica

Abordar el repte d’actuar en públic.

Mostrar-se davant dels altres comporta ser jutjat i aquí s’origina la por.

Els estudis musicals abasten majoritàriament aspectes teòrics i pràctics, però el músic amateur i especialment el professional han d’enfrontar-se sovint a un repte pel qual no han rebut formació específica: actuar davant una audiència, bé sigui un jurat, públic o els propis companys. Mostrar-se davant uns altres comporta ser jutjat i aquí neix la por que pot abocar al fracàs al millor intèrpret. Per enfrontar-se al repte que suposa sortir a un escenari, és necessari conèixer i entrenar certs recursos psicològics, que estan presents en tots nosaltres, però que en alguns casos requereixen d’un professional que els posi a punt.

Només necessites entrenar les teves capacitats.