Teràpia · Grupal

Un entorn segur on mostrar-se.

Pots ser tu mateix amb els altres?

D’entre els diferents models de teràpia que existeixen, l’abordatge grupal destaca pel seu efecte “caixa de ressonància”, ja que el grup es constitueix com un ecosistema particular en el qual els moviments emocionals percuten en cadascun dels membres, generant un impacte i resposta, que al seu torn retorna al subjecte “origen”. Aquest anar i venir relacional s’entén com una representació d’allò que ens succeeix en el dia a dia (fora del grup), creant així un laboratori en el qual experimentar i experimentar-se en diferents possibilitats.

El grup és una caixa de ressonància.