Teràpia · Parella

Comprensió, respecte i afecte.

La relació des d’una perspectiva diferent.

En els conflictes inherents a les relacions de parella pot resultar beneficiós la “intromissió” d’un tercer que intervingui, aporti una perspectiva diferent i pugui, sense la càrrega emocional dels demandants, empènyer a transitar nous camins en els quals predomini la comprensió, respecte i afecte. I així, que aquests nous camins guiïn la relació en el present i el futur, de manera que s’estableixin noves formes de ser i estar amb un mateix i l’altre.

Transitem junts nous camins.