Teràpia

Acompanyament sense judici.

Desenvolupament del potencial individual.

La meva formació i experiència em permeten apropar-me a les dificultats de l’altre amb el major respecte, tacte i lliurament, la qual cosa possibilita que el procés terapèutic sigui una oportunitat per obrir-se i lliurar-se a l’aprenentatge de noves formes d’abordar els problemes.

En el treball diari puc oferir una intervenció sense judicis morals en la qual em posiciono com un igual que orienta i acompanya, entenent a la persona com un tot que creix i s’alimenta en la relació amb l’altre, treballant no solament cap a la resolució del conflicte (crisi, patologia, dificultat…) sinó en favor del desenvolupament del potencial individual, l’autoconeixement i la maduresa personal.

Aprèn noves formes d’abordar els problemes.