1. La durada de les sessions és d’1 hora (teràpia individual). En alguns casos la durada pot ser major o menor en funció del desenvolupament de la sessió.
  2. La freqüència de les sessions és setmanal, almenys els primers mesos. Conforme avança la teràpia, les sessions es poden distanciar.
  3. La durada del procés és indeterminada, però generalment podem comptar amb un mínim de 12-15 sessions. Si establir un hàbit o patró ens ha costat tota una vida, difícilment podrem canviar-ho en unes setmanes.
  4. És necessari un període inicial per començar a percebre els canvis, les primeres sessions s’utilitzen per recopilar informació i establir un vincle.
  5. La puntualitat és important, per aprofitar al màxim el temps i com a mostra de respecte al procés.
  6. La cancel·lació de la sessió es realitzarà amb un mínim de 24 hores d’antelació. En cas contrari la sessió es cobrarà igualment, ja que el professional perd l’hora i el treball realitzat en la preparació d’aquesta.